Βίντεο

Επισκευές από χαλαζόπτωση με την μέθοδο PDR